MTC stopt na 30 geweldige edities

Hallo roeiers en MTC liefhebbers,

Helaas hebben wij het moeilijke besluit moeten nemen dat de MTC stopt.
Na 30 MTC’s waarin we hebben geroeid, leuke/gekke middagspellen hebben gespeeld, gefeest, (meestal) geslapen in het Liesbospark en bovenal veel lol met elkaar hebben gehad, valt hier nu echt het doek.

Met veel enthousiasme hebben we als commissie 30 maal de MTC georganiseerd. Echter de laatste jaren werd het steeds moeilijker om het te blijven organiseren. Het verkrijgen van de benodigde vergunningen werd steeds complexer, duurder en eigenlijk bijna onmogelijk. Soms kregen we de vergunning pas op de vrijdag van de MTC zelf. Doordat er steeds meer bebouwing en bewoning rondom de locatie is gekomen, hadden we ook vaker de politie die langskwam in verband met de meldingen van geluidsoverlast. En daarbij komt nog het plan van de gemeente Utrecht om nog meer huizen direct rondom de locatie te bouwen.
Daarnaast zagen we het aantal deelnemers teruglopen, nadat we de MTC twee jaar achter elkaar niet hebben kunnen organiseren vanwege de gevonden asbest en de sanering daarvan in het Liesbospark. We willen de MTC niet blijven organiseren totdat het doodbloedt en er te weinig ploegen zijn om de feesttent vol te krijgen.
Tenslotte waren er dit jaar enkele terugtrekkende commissieleden, waarvoor nog geen nieuwe aanwas is. De zittende commissieleden vonden de uitdaging te groot om met de uitgeklede commissie de MTC alsnog te organiseren.

Met pijn in ons hart moeten we dus concluderen dat de MTC stopt.

We willen jullie als deelnemers ontzettend bedanken voor de leuke 30 MTC’s, jullie enthousiasme, competitie onderling, sportiviteit en vrolijkheid. Bedankt voor al de onvergetelijke herinneringen!

Groeten,

De MTC commissie