Voorinschrijving gestart voor 25e editie MTC.

Beste Roeiers,

Met genoegen kunnen we mededelen dat wij een zeer geslaagde MTC dit jaar
hebben kunnen houden, ondanks dat het kampterrein en het feestterrein
gescheiden waren. Volgend jaar zal de MTC na het zich nu laat aanzien weer
gewoon op 1 locatie zijn. De datum is 13, 14, 15 september 2013. We hopen
jullie dan weer allemaal in grote getalen te mogen ontvangen

Tot in september!

MTC commissie