Voorwaarden

LET OP: Er is plaats voor een beperkt aantal teams.
Is het maximum aantal bereikt, dan komt het team op de wachtlijst. Op 1 augustus worden de definitieve plaatsen toegekend.

LET OP: De inschrijving is dus pas volledig als ploegen zich hebben aangemeld en betaald!

Alle deelnemers moeten lid zijn van Scouting.

Ook supporters zullen zich moeten inschrijven in verband met de voorbereidingen van het eten en de
toegang van de feesten ’s avonds. Er moet tijdens het weekend een staflid aanwezig zijn, deze is ook
contactpersoon, van deze persoon dienen wij het 06-nummer te hebben.

Gedurende het weekend is dit staflid of een aangewezen stamlid verantwoordelijk bij calamiteiten en dient de eerste
zorg vanuit de groepen geregeld te worden. Denk hierbij aan iemand met rijbewijs en nuchtere toestand om in geval
van nood een groepslid naar het ziekenhuis te brengen.

Eind augustus ontvangt de contactpersoon meer informatie over het weekend zelf en de starttijden voor
de 2000 meter op vrijdagavond; vanaf 1 september staat de 2000 meter startlijst online.

Inschrijving

Inschrijving verloopt in 2 stappen, aanmelding en betaling.

Aanmelding :

Je kan je aanmelden via het inschrijfformulier op de website.
Als de aanmelding binnen is, dan ontvangt de contactpersoon een bevestigingsmail van de aanmelding van ons.

Betaling :

De kosten bedragen voor het hele weekend €140,- per ploeg, dat is voor 7 personen. Bij deze prijs
is inschrijving, herinneringsvaantje, alle feesten, ontbijt (2x), lunch en warme maaltijd inbegrepen. Bij betaling na 1juli 2014 geldt een aangepast tarief van  €161,- per ploeg, vroeg inschrijven is dus aan te raden.

Supporters dienen zich apart aan te melden en betalen €20,- per persoon. Bij betaling na 1 juli 2014 geldt een aangepast tarief van  €23,- per supporter.

Voor boothuur geldt een bedrag van €25,00 per lelievlet voor het hele weekend.
Betalende ploegen hebben voorrang op ploegen die nog niet betaald hebben.

Na de aanmelding graag zo spoedig mogelijk het verschuldigde bedrag overmaken naar :

rekeningnummer: NL06RABO0330334999
tav Merwede Trinity Cup, te Houten
onder vermelding van de ploegnaam
(Als er supporters meegaan, vermeldt dan hoeveel supporters er meegaan)

Als het verschuldigde bedrag is ontvangen, dan is de inschrijving afgerond en ontvangt de contactpersoon
een bevestigingsmail van de inschrijving van ons.

Nieuw aandachtspuntje:

Bij eventueel wangedrag door deelnemers of supporters tijdens de MTC zal een waarschuwing volgen. Wordt er geen gehoor gegeven aan deze waarschuwing dan kan de betreffende scoutinggroep een schorsing van een jaar riskeren.