Weekendinformatie

Overnachting

In de buurt van het wedstrijdterrein is een terrein voor de zelf meegebrachte slaaptenten. Er zal
gebruik worden gemaakt van een ander kleiner terrein dan voorgaande jaren. Neem geen grotere tent
mee dan absoluut noodzakelijk.

Auto’s, caravans, campers en dergelijke zijn op het terrein niet toegestaan. Het terrein is ’s nachts
verlicht en er zal continu iemand van de organisatie aanwezig zijn. Er is beperkt ruimte voor
wachtschepen, neem daarvoor even contact op.

Er moet tijdens het weekend een staflid aanwezig zijn, deze is ook contactpersoon. De organisatie
kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor braak aan auto’s en diefstal
van materiaal, dus let goed op je spullen!

LET OP: De locatie van het kampeerterrein wijkt af van het gebruikelijke, meer informatie hierover kun je vinden in het boekje! Er is sprake van een harde ondergrond dus denk aan het gebruik van stevige tentharingen.

Roeimateriaal

Er wordt geroeid in standaard voor het roeien uitgeruste lelievletten. Ook aan hen die over
land naar Utrecht komen, vragen we om voor eigen bootverlichting, dollen en roeiriemen te zorgen.
Indien daar aanleiding toe bestaat, zal het materiaal nader worden bekeken. Als het lukt, kun je
ook een eigen lelievlet meenemen, er is een botenhelling.

In verband met dubbel bootgebruik kan het eigen roeimateriaal niet aan boord van de vletten
blijven. Het is slim om de riemen en dollen te merken, ze te bundelen en mee te nemen naar de
eigen tent als je ze niet nodig hebt.

In noodgevallen, wanneer je niet over eigen materiaal beschikt, kan de organisatie bemiddelen
bij het lenen. Neem hiervoor tijdig contact op.

Eigen sponsoring van boten is niet toegestaan!!