Formule

Tijdberekening

Het berekenen van de totale MTC-tijd voor een roeiteam is gebaseerd op het principe om alle
geroeide tijden terug te rekenen naar een 500 meter tijd. Vervolgens worden deze tijden
bij elkaar opgeteld; het resultaat hiervan bepaalt de uiteindelijke plaats in het
klassement.

Dit gegeven betekent dat de tijd op de 8 kilometer moet worden gedeeld door 16 en
de tijd van de 2 kilometer moet worden gedeeld door 4. De tijd op de 500 meter wordt
gewoon bijgeteld. Een voorbeeld: Een team roeit 1 uur en 20 minuten op de 8 kilomter.
Omgerekend wordt dit dan 80 minuten gedeeld door 16 is 5 minuten in 500-metertijd. Als
ditzelfde team de 2 kilometer in 22 minuten roeit dan wordt dit 22 minuten gedeeld door 4
is 5,5 minuut ofwel 5 minuten en 30 seconden 500-metertijd. Vervolgens wordt de 500 meter
in 4 minuut 20 seconden geroeid. De totale MTC tijd wordt dan 14 minuten en 50 seconden.